Friday, March 24, 2017

Danmarks største hospitalbyggeprojekt

I disse år investeres der kraftigt i det danske sygehusvæsen. Der er afsat ca. 42 mia. kr. til at renovere eksisterende sygehuse og til etablering af seks supersygehuse landet over, hvor af det ene skal ligge i Århus i forbindelse med det store universitetshospital Skejby. Mere end 250.000 m2 skal bygges til, og vi har været med fra starten på det ambitiøse byggeprojekt, som alt i alt kommer til at strække sig over ti år. Regionsformand Bent Hansen tog første spadestik tilbage i 2009, og byggeriet forventes afsluttet i 2019.

Det nye universitetshospital DNU får i sin endelige form et bygningsareal på 500.000 m² og et grundareal på 1,25 million m², som svarer til størrelsen på en dansk provinsby. Hospitalskomplekset skal fremover kunne klare 100.000 indlagte patienter og mere end 800.000 ambulante patienter årligt, og det bliver uden tvivl Århus største arbejdsplads med ca. 10.000. ansatte – så det er på mange måder et imponerende foretagende.

Til den arkitektoniske udformning af det nye hospital blev der til formålet sammensat en tegnestue med blandt andre arkitekter fra C.F. Møller A/S og Cubo A/S, og vi var med helt fra starten i selve projekteringen af byggeriet. DEKO har leveret tømrerarbejde på tre forskellige områder af hospitalet – henholdsvis N1, N2 og S2, hvor vi har fungeret som underleverandører til både Jakon A/S , TL Byg A/S og Hustømrerne A/S, der hver har haft hele fagentrepriser på byggeriet.

Vores del af arbejdet har bestået i levering og montering af glasvægge og døre samt mobilvægge. Der er ingen tvivl om, at de store glasvægge betyder et lyst og transparent miljø at opholde sig i for både medarbejdere, patienter og pårørende. Og løsningen med mobilvæggene bidrager til en fleksibel ruminddeling i de mange af de lokaler, der skal benyttes som personalefaciliteter og teknikrum.

I det hele taget har det været en spændende og udfordrende opgave for os at være med på. Der er tale om et kæmpe byggeri, hvor det har været afgørende, at vores afdeling i både Vejle og Pandrup har deltaget meget aktivt i processen – også mere end ved et traditionelt byggeri.

Det nye universitetshospital er ikke vores første berøring med sygehusvæsenet. Vi har en del erfaring med sygehusbyggerier, og igennem årene har vi håndteret både nybyggeri og renoveringsopgaver på godt 30 sygehuse; blandt andet i Viborg, Vejle, Kolding, Sønderborg, Randers, Slagelse, Hvidovre og København.

I alle de sygehusprojekter, vi har været involveret i, er der blevet stillet høje krav til blandt andet brand- og lydisolering og sikkerhed. Og de høje krav betyder, at man skal kunne levere en veldokumenteret produktpakke. Hygiejne betyder selvfølgelig også meget, og i forhold til byggeriet af supersygehuset i Skejby har vi været nødt til at finde nogle døre, hvor skruerne i glaslisterne ikke var synlige. Det handlede både om at mindske risikoen for, at der sætter sig skidt, og for at sikre en lettere rengøring.

Der går et par år, inden hospitalet står helt færdigt, men flere af bygningerne er taget i brug. Vi er naturligvis glade for, at DEKOs produkter er tilstede og kan være med til at gøre en forskel for de mennesker, som skal opholde sig i bygningerne.

Om os

Nyheder