Wednesday, September 25, 2019

DEKO produkter bidrager til et sundt indeklima

Lige nu er der et enormt fokus på ren luft i vores boliger og arbejdspladser og på vigtigheden af at vælge byggematerialer med et dokumenteret positivt bidrag til indeklimaet. Flere af DEKOs produkter har nu papir på, at de lever op til de skrappeste krav for kemiske afgasninger både i Danmark og på europæisk plan.

Fokus på sunde bygninger

Flere og flere undersøgelser peger i samme retning: Indeklimaet er altafgørende for vores sundhed, trivsel og produktivitet. Særligt for børn, som skal vokse og lære, er det vigtigt at opholde sig i lokaler med ren luft og et godt indeklima. De fleste af os bruger langt de fleste af døgnets timer indendørs, og det stiller store krav til de bygninger, vi opholder os i. Byggematerialer med dokumenteret lave afgasninger er med til at sikre et sundt indemiljø for brugerne af det færdige byggeri, og derfor lægger byggecertificeringerne stor vægt på test og dokumentation af produkternes indeklimaegenskaber.

VOC-afgasninger og indeklima

VOC er et andet udtryk for de kemiske stoffer, som afgives til luften fra bl.a. byggematerialer og inventar, og som kan påvirke indeklimaet i en negativ retning. En god ventilation kan bidrage til at mindske koncentrationen af de kemiske afgasninger i luften, men endnu bedre er det at fjerne årsagen til afgasningerne ved at vælge de rigtige byggematerialer. En standardiseret afgasningstest i indeklimakammer viser mængden af kemiske afgasninger fra et materiale, og kan dermed give sikkerhed for, at produktet ikke er med til at øge den samlede mængde af kemiske afgasninger i en bygning.

Regelmæssig kontrol og samlet certificering

For at opretholde vores certificering bliver DEKOs produktion kontrolleret med jævne mellemrum, ligesom produkterne testes regelmæssigt for at sikre den samme høje miljøpræstation over tid. Med Eurofins Indoor Air Comfort Gold får vi med ét certifikat dokumentation for, at vores produkter lever op til de vigtigste og mest anerkendte indeklima- og miljømærkninger i Europa.

Billedgalleriet nedenfor viser de certificerede produkter.

Om os

Nyheder