Tuesday, December 14, 2021

Læringshuset Nærheden: Indretning, der understøtter nytænkende læringsstil

Den nye uddannelsesinstitution i Hedehusene, Læringshuset Nærheden, er bygget med fokus på at skabe rammer, der stimulerer børn og unges udvikling og skabertrang. Skolen rummer elever fra 0. til 9. klasse og huser samtidig en vuggestue, hvilket stiller enorme krav til bygningens brandsikkerhed, akustik og fleksibilitet. Som fagentreprenør og leverandør af glasvægge har DEKO udført indvendigt tømrerarbejde og leveret dør- og glasvægsløsninger, der imødekommer de høje krav.

Glasvægge for et transparent, lyst og åbent læringsmiljø

Visionen bag arkitekturen i Læringshuset er at skabe åbne og transparente rammer, der understøtter børnenes udvikling og nysgerrighed i stedet for den traditionelle skoleindretning med afskærmede klasselokaler. Udover lofter, fodpaneler og gipsvægge har DEKOs tømrerteam derfor monteret fuldglasvægge med mørke profiler, som udnytter og fordeler det naturlige dagslys og samtidig skaber visuel adgang til rummene. Den pædagogiske tanke er, at eleverne skal kunne lære af hinanden på tværs af aldre: De ældre skal inspireres af de yngre børns legende univers, mens de yngre omvendt skal spejle sig i de ældre.

Glasvæggene bidrager til et dynamisk, lyst og åbent læringsmiljø, hvor eleverne kan følge med i hinandens hverdag og udvikle sig gennem gensidig spejling, så overgangen mellem klassetrinnene bliver mere flydende. For at imødekomme skolens krav til brand og lyd er fuldglasvæggene udført med en lydreduktion på op til RW 48 dB, mens der enkelte steder er monteret brandglasvægge med tilsvarende mørke profiler. DEKO har også leveret alle indvendige døre, og her er valgt robuste døre, som tåler hårdhændet og hyppig brug – perfekt til det livlige miljø.

Fleksible rum til projektorienteret undervisning

Læringshuset Nærheden, også kaldet ’Fremtidens Skole’, er skabt med tanke på at bryde med gamle undervisningsmetoder og klassetænkning. I stedet arbejder skolen med projektorienteret opgaveløsning, og derfor er Læringshuset indrettet til at understøtte den nytænkende læringsstil: med cirklede siddearrangementer i de store lokaler, skærme i stedet for tavler og vægge, der fungerer som gigantiske opslagstavler til elevernes frie afbenyttelse.

Udover store glaslukkede undervisningslokaler og arbejdsrum, kaldet ’tænketanke’, rummer skolen også åbne arbejdsområder med indbydende tekstilmøbler, der inviterer til kreativ udfoldelse, faglig sparring og samarbejde. For at nedbringe støj har DEKO til de åbne arealer monteret akustikpaneler i sort og lyst træ, der matcher det øvrige træinteriør i huset.

DEKO: Entreprenør og leverandør i én

Som én af Danmarks største tømrer- og snedkervirksomheder og én af Skandina iens førende udbydere af glasvægge er DEKO en stærk partner i byggeriet, fordi vi på én gang kan løfte opgaven som entreprenør og leverandør - som også er tilfældet ved Læringshuset Nærheden. Hos DEKO er vi glade for at have taget del i at skabe det bedste læringsmiljø for de unge elever på uddannelsesinstitutionen, og vi ser frem til mange flere lignende projekter. Skal dit være det næste?

Læs mere om de entrepriseformer, vi udfører.

Om os

Nyheder