Friday, March 24, 2017

UCC Campus Carlsberg

_I starten af september 2016 blev Nordeuropas største pædagogiske uddannelses- og forskningsmiljø – professionshøjskolen UCC Campus Carlsberg – indviet. DEKO har haft ansvaret for alt tømrerarbejdet tilknyttet bygningen Warehouse og de Hængende Haver, hvilket har beskæftiget ca. 25 tømrere dagligt i næsten halvandet år. _

Professionshøjskolen UCC Campus er flyttet ind i nye lokaler – mere præcist et imponerende 57.000 kvadratmeter stort byggeri beliggende i Carlsberg Byen tæt på hjertet af København. Området skal fremover huse mere end 10.000 professionsbachelorstuderende, 5000 studerende på UCCs videreuddannelse og 800 medarbejdere.

Ansvarlig for hele tømrerentreprisen

Byggeriet udgøres primært af to sammenhængende bygninger; Karré og Warehouse. Karré skal lede tankerne hen på de gamle københavnske karréer, som stadig præger bybilledet i de omkringliggende områder. Warehouse skal give associationer til områdets industrielle arv, og netop den del af det store uddannelsesområde har DEKO for alvor sat sit præg på. DEKO har haft tømrerentreprisen med i gennemsnit 25 tømrere beskæftiget på projektet fra 1. januar 2015, og det er ikke første gang, at virksomheden har været involveret i tilblivelsen af undervisningsfaciliteter i denne størrelse.

”DEKO har igennem mange år leveret produkter til undervisningsbyggerier, og her er vi blevet valgt til, fordi vores produkter kan leve op til de forholdsvis høje krav til blandt andet lydisolering og brandkrav samt robusthed. I forbindelse med UCC Campus har vi ikke kun leveret produkter – men også stået for tømrerentreprisen med opsætning af vægge, døre, lofter, glaspartier og paneler i Warehouse. Tilsvarende har vi været med til at opsætte glaspartier og tilhørende døre i Karréen, samt leveret og monteret lofter og ståldøre til parkeringskælderen,” siger salgschef hos DEKO, Torben Rytter.

Krævende byggeopgave

DEKO har i mere end 45 år udført indvendigt tømrerarbejde primært til kontorbyggerier, hvor den store kapacitet og mangeårige knowhow inden for apteringsentrepriser er kommet til sin ret. Det har også haft betydning i forbindelse med UCC Campus. Grundet bygningernes placering var det en lidt krævende byggeopgave rent logistisk, fordi byggepladsen lå fysisk presset, men uagtet dette har hele projektet kørt imponerende gnidningsfrit.

”Der har i hele processen været en meget fin kemi mellem parterne. Samarbejdet har kørt rigtig godt, og byggeriet haft en god fremdrift, hvilket også er årsagen til at NCC har kunnet aflevere opgaven før tiden. Jeg er selv meget tilfreds med vores leverance og ikke mindst evne til at håndtere de logistiske udfordringer i forbindelse med byggepladsen,” siger Torben Rytter.

NCC var totalentreprenør på opgaven, og mange rådgivere var tilknyttet det store projekt - heriblandt JJW ARKITEKTER og Vilhelm Lauritzen Arkitekter, RUBOW arkitekter samt Mikkelsen Arkitekter. Arkitekterne har sørget for at binde det store område sammen med gangbroer, trapper og elevatorer, som sikrer, at det er let at komme rundt for de mange mennesker, der hver dag skal bruge faciliteterne.

Om os

Nyheder